HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC HOÀN TẤT HỒ SƠ THUYẾT MINH ĐỀ TÀI CƠ SỞ 2017

Kính gửi Quý Thầy Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi Quý Thầy Cô hướng dẫn hoàn tất thuyết minh đề tài cơ sở 2017 tại đây

 

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN