Skip to content Skip to navigation

Nhiệm vụ KHCN của trường

I. Sứ mạng

Trường ĐHCNTT là một trung tâm đào tạo đại học, sau đại học chất lượng cao; là nguồn cung cấp nhân lực trình độ cao, có năng lực phát triển tự thân, có khả năng làm việc trong môi trường cạnh tranh quốc tế và triển khai ứng dụng trong lĩnh vực CNTT- TT cũng như các lĩnh vực liên quan khác.

Trường là một trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ hàng đầu trong lĩnh vực CNTT-TT và các lĩnh vực liên quan.

II. Tầm nhìn chung

Trường ĐHCNTT hướng đến trở thành một trường đại học trọng điểm, chất lượng cao hàng đầu về CNTT-TT của Việt Nam và khu vực; là đích đến tin cậy về đào tạo, nghiên cứu khoa học và sáng tạo-đổi mới của các nhà khoa học, học giả hàng đầu trong lĩnh vực CNTT-TT cũng như các lĩnh vực liên quan.

Trường là chỗ dựa của ĐHQG-HCM và Tp.HCM về ứng dụng CNTT-TT, đặc biệt trong việc hình thành mô hình tin học hóa quản lý và đào tạo trực tuyến.

Trường là một địa chỉ tin cậy, hấp dẫn đối với các nhà đầu tư phát triển công nghệ, giới doanh nghiệp trong và ngoài nước; góp phần đắc lực vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, giữ gìn an ninh quốc phòng và phát triển hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

III. Khoa học công nghệ

Là một trường thành viên của ĐHQG-HCM, Trường phấn đấu đến năm 2020 trở thành trường trọng điểm quốc gia về nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực CNTT-TT với các đề tài dự án quốc gia và quốc tế. Trường thành lập ít nhất 5 nhóm nghiên cứu mạnh với các công trình về CNTT-TT chuyên ngành và CNTT-TT ứng dụng, được công bố trong các tạp chí quốc tế có uy tín.

Các nghiên cứu tập trung vào việc phát huy thế mạnh của Trường và thế mạnh là trường thành viên của ĐHQG-HCM, đáp ứng yêu cầu khoa học và ứng dụng của CNTT- TT trong 10 năm tới cũng như các yêu cầu từ thực tiễn kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của Việt Nam như: an toàn thông tin, khai thác dữ liệu, công nghệ tri thức, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, công nghệ Internet thế hệ mới, dịch vụ đa phương tiện, dịch vụ đào tạo trực tuyến, GIS, thiết kế vi mạch và các hệ thống nhúng. Về công nghiệp, Trường tham gia phát triển công nghiệp phần mềm, nội dung số và dịch vụ gia công