Thông báo Hội nghị quốc tế lần thứ nhất về "Dữ liệu tương lai và Công nghệ Bảo mật" (FDSE 2014)

 • Thời gian tổ chức: ngày 19-21/11/2014;
 • Địa điểm: Trường Đại học Bách khoa-ĐHQG-HCM
 • Các thời điểm quan trọng:
       - Hạn cuối để gửi bài: 10/6/2014
       - Thông báo chấp nhận: 20/8/2014
       - Hạn đăng ký tham dự: 25/8/2014
       - Camera-ready: 30/8/2014
 • Mọi thông tin về Hội nghị được cập nhập tại địa chỉ: http://cse.hcmut.edu.vn/fdse2014/