Đề tài - dự án

Trong những năm gần đây, nhờ tăng cường cơ sở vật chất cho NCKH, cải tiến công tác quản lý KH&CN, quy mô đề tài mà các nhà khoa học đăng ký và được phê duyệt đã tăng rõ rệt. Tính tới thời điểm năm 2014, ĐH CNTT có 1 đề tài cấp nhà nước, 61 đề tài cấp ĐHQG-HCM, 3 đề tài cấp tỉnh thành. Các đề tài, dự án KHCN rất đa dạng và tập trung vào những chương trình KH&CN trọng điểm Công nghệ thông tin và truyền thông như lĩnh vực: Toán học và thống kê, Khoa học máy tính và thông tin, Phần cứng và kiến trúc máy tính. Hoạt động NCKH đã góp phần đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, phát triển các công nghệ mới, tạo ra các phát minh sáng chế khoa học.

Với mục tiêu trở thành một trung tâm nghiên cứu khoa học và đào tạo chất lượng cao ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực, ĐH CNTT xem trọng việc đầu tư và xây dựng nhóm nghiên cứu mạnh. Đến nay nhiều nhóm nghiên cứu đã được hình thành và có khả năng tiếp cận trình độ khu vực và quốc tế, tạo dựng được các mối quan hệ hợp tác Khoa học công nghệ hiệu quả trong và ngoài nước. Với sự quan tâm và đầu tư có định hướng, ĐH CNTT đã đạt được những thành quả KH&CN quan trọng, gây được tiếng vang trong nước, đã và đang góp phần vào sự thành công trong bước đường đi lên Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa của đất nước. 

Trong thời gian tới, ĐH CNTT sẽ tiếp tục cố gắng, không ngừng đổi mới phương thức quản lý hoạt động KH&CN theo tinh thần “lấy nhà khoa học làm trung tâm, lấy hiệu quả làm thước đo” tác động mạnh đến hoạt động NCKH và phát triển công nghệ, từng bước tạo môi trường khoa học thực sự trong ĐHQG-HCM.

Trang