Phòng thí nghiệm

   Trường ĐHCNTT đã xây dựng hệ thống phòng thí nghiệm (PTN) với các trang thiết bị hiện đại phục vụ NCKH, phát triển công nghệ và đào tạo chất lượng cao. Hiện nay trường ĐHCNTT có 2 PTN đang hoạt động:

+ Phòng Thí nghiệm Truyền thông Đa phương tiện trực thuộc Trường ĐH CNTT – ĐHQG HCM, được thành lập quyết định số 27/QĐ-ĐHCNTT-TCHC, ngày 20/09/2006, nhằm phát huy tiềm lực nghiên cứu hướng đa phương tiện theo yêu cầu phát triển của Trường và từng bước tiếp cận các hướng nghiên cứu đa phương tiện trên thế giới.

+ Phòng Thí nghiệm Hệ Thống Thông Tin được thành lập theo quyết định số 17/QĐ-ĐHCNTT-TCHC ngày 01/02/2012 về việc thành lập PTN Hệ thống thông tin trực thuộc trường ĐH CNTT-ĐHQG HCM.