Skip to content Skip to navigation

12/TB-SKHCN - Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp tỉnh năm 2019

Kính gửi quý Thầy Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi đến quý Thầy Cô văn bản số 12/TB-SKHCN ngày 07/03/2019 về việc :

Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp tỉnh năm 2019.

Quý Thầy Cô quan tâm vui lòng xem văn bản đính kèm thông báo này. 

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN

File đính kèm: