Skip to content Skip to navigation

FAQ - Những câu hỏi thường gặp

Câu hỏi 1: Tính giờ NCKH trong chi tiêu nội bộ: tính giờ NCKH của các đề tài khoa học thực hiện 2 năm như thế nào?

Câu hỏi 2: Thủ tục mua sắm và thủ tục thanh toán mua sắm vật tư đề tài như thế nào?

Câu hỏi 3: Kinh phí nộp đơn, duy trì đơn và các chi phí phát sinh sẽ do ai chi trả.

Câu hỏi 4: Bao lâu Cục SHTT sẽ cấp văn bằng bảo hộ đối với các đối tượng: sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn,…

Vui lòng tham khảo các mốc thời gian theo quy định tại Thông tư 01/2007/TT-BKHCN, ngày 14/02/2007 về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp.

Câu hỏi 5: Thành lập hội đồng nghiệm thu các đề tài như thế nào?

Đề tài cấp Đại học Quốc gia loại C, Trường, Học viên cao học, nghiên cứu sinh: Hội đồng xét duyệt, nghiệm thu…do P.ĐTSĐH&KHCN tổ chức xét duyệt, nghiệm thu. Trong quá trình thực hiện sẽ nhờ sự hỗ trợ, tư vấn của Ban chủ nhiệm khoa và Bộ môn về chuyên môn.

Câu hỏi 6: Gia hạn đề tài cấp Trường cần có những hồ sơ nào?

Đối với đề tài NCKH cấp Trường, chuyên viên hướng dẫn CNĐT truy cập vào trang web của Phòng để load biểu mẫu Phiếu gia hạn đề tài và điền thông tin nộp P.ĐTSĐH&KHCN

Câu hỏi 7: Thủ tục nghiệm thu đề tài cấp Trường gồm có những hồ sơ gì?

P.ĐTSĐH&KHCN đã có mẫu hướng dẫn về các thủ tục thực hiện đề tài NCKH cấp Trường trên website của khcn.uit.edu.vn. Tải hướng dẫn tại đây .

Câu hỏi 8: Giải thưởng KHCN thường niên của Đại học Quốc Gia khi không đạt ở cấp ĐHQG thì Nhà trường có khen thưởng cho những công trình không đạt ở cấp ĐHQG?

Đối với Giải thưởng KHCN thường niên của ĐHQG công trình của Thầy/Cô không đạt do trong quá trình đăng bài báo không ghi thông tin VNU, nên không được xét. Đối với Nhà trường, việc khen thưởng bài báo cho Quý Thầy/Cô không đạt cấp ĐHQG còn tùy thuộc vào ngân sách của Nhà trường (những năm trước thì 1 bài báo sẽ có mức khen thưởng từ một đến hai triệu).

Câu hỏi 9: Hệ số lương hiện tại theo quy định Nhà nước là bao nhiêu?

Hệ số lương hiện tại tại thời điểm đầu năm 2018 là 1.300.000 đồng. Hệ số này sẽ thay đổi khi Nhà Nước thông báo thay đổi lương cơ bản.

Câu hỏi 10: Hệ số ngày công của đề tài cấp ĐHQG, cấp Trường là bao nhiêu?

Tại phụ lục 1 của công văn số 1567/ĐHQG-KHCN ngày 04/9/2015 của Đại học Quốc gia Tp. HCM về việc hướng dẫn triển khai theo Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN, ngày 22/4/2015 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ tại ĐHQG đã quy định. Vui lòng xem hướng dẫn làm dự toán để thực hiện.

Câu hỏi 11: Số ngày thực hiện công việc thì quá ít so với tổng thời gian thực hiện của đề tài thì có đúng không?

-Theo Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN, ngày 22/4/2015 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước đã nêu thay thế cách tính tiền công lao động theo các chuyên đề nghiên cứu bằng cách tính tiền công lao động theo ngày công thực tế của người tham gia nghiên cứu và mức lương cơ bản để phù hợp hơn với tình hình thực tế.

- Tuy nhiên theo Thông tư 55 nếu số ngày công nhiều (theo tổng thời gian thực hiện đề tài) thì tổng kinh phí để thực hiện nghiên cứu rất cao so với kinh phí duyệt nên cần điều chỉnh số ngày công cho phù hợp kinh phí và vẫn hiểu tổng thời gian thực hiện đề tài như đã dự kiến.

- Tiền công trực tiếp cho các chức danh thực hiện nhiệm vụ KH&CN được tính theo ngày công lao động quy đổi (08 giờ/01 ngày; trường hợp có số giờ công lẻ, trên 4 giờ được tính 1 ngày công, dưới 4 giờ được tính ½ ngày công) và mức lương cơ sở do Nhà nước quy định tại thời điểm xây dựng dự toán.

Câu hỏi 12: Tại sao Lý lịch Khoa học (LLKH) của tôi không được chứng?

P.ĐTSĐH&KHCN chỉ chứng LLKH cho cán bộ của Trường khi: đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; bổ sung hồ sơ nhập về Trường; tham gia các giải thưởng đúng với biểu mẫu quy định (xuất từ hệ thống).

Ngoài ra, khi chứng LLKH tham gia với đề tài bên ngoài, Quý Thầy cô cần cung cấp cho Phòng thuyết minh, phiếu đăng ký để Phòng nắm thông tin tham gia đề tài bên ngoài của Quý Thầy cô. Khi công việc thực hiện chính của đề tài đều do Quý Thầy cô Trường mình thực hiện, Phòng sẽ yêu cầu Thầy cô phải làm thêm giấy Phối hợp thực hiện với đơn vị chủ trì đề tài để đảm bảo quyền lợi của các Thầy cô và Nhà Trường.