Skip to content Skip to navigation

Liên hệ

PHÒNG ĐTSĐH & KHCN

Khu phố 6, P.Linh Trung, Tp.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (08) 372 52002, Ext: 157  Fax: (08) 372 52148
Email: qlkhcn@uit.edu.vn