Skip to content Skip to navigation

Hội nghị - Hội thảo

3674/SKHCN-SHTT - Mời tham dự hội thảo "Điểm mới của Luật Sở hữu trí tuệ liên quan đến tài sản trí tuệ là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước"

Nhằm kịp thời phổ biến, giới thiệu những điểm mới của Luật Sở hữu trí tuệ cũng như trao đổi, chia sẻ những vấn đề liên quan về đăng ký, quản lý tài sản trí tuệ là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước. Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội thảo "Điểm mới của Luật Sở hữu trí tuệ liên quan đến tài sản trí tuệ là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước".

THÔNG BÁO SỐ 1 Hội nghị Khoa học trẻ và nghiên cứu sinh năm 2021 tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin

  1. Mục tiêu:
  • Thúc đẩy học tập, nghiên cứu khoa học và sáng tạo, tạo điều kiện cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và cán bộ, giảng viên trẻ báo cáo kết quả nghiên cứu; sớm gắn kết kết quả nghiên cứu với thực tiễn.
  • Chào mừng 15 năm thành lập Trường.
  1. Nội dung:

Các ý tưởng, giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin vào phục vụ cho công tác quản lý, phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục - đào tạo, sức khỏe cộng đồng và bảo vệ môi trường.

THÔNG BÁO SỐ 1 - Hội nghị Khoa học trẻ và nghiên cứu sinh năm 2018 tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Hội nghị Khoa học trẻ và nghiên cứu sinh năm 2018 tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin được tổ chức nhằm tạo điều kiện cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và cán bộ, giảng viên trẻ báo cáo kết quả nghiên cứu; sớm gắn kết kết quả nghiên cứu với thực tiễn áp dụng khoa học công nghệ. Hội nghị cũng góp phần thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu khoa học và sáng tạo trong sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, giảng viên trẻ, qua đó tuyển chọn các công trình xuất sắc tham gia cuộc thi NCKH sinh viên các cấp.

Subscribe to Hội nghị - Hội thảo