Skip to content Skip to navigation

Thông báo Hội thảo khoa học toàn quốc năm 2022 tại Trường Đại học Cần Thơ

Kính gửi Quý Thầy/Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi Quý Thầy/Cô Công văn số 162/ĐHQG-KHCN, ngày 26 tháng 01 năm 2022 của ĐHQG-HCM về việc thông báo Hội thảo khoa học toàn quốc năm 2022 tại Trường Đại học Cần Thơ "Giải pháp nâng cao giáo dục thể chất và thể dục thể thao Việt Nam trong giai đoạn hiện nay".

Nội dung chi tiết: Quý Thầy/Cô vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

File đính kèm: