Skip to content Skip to navigation

Thông báo số 1 về việc tham gia và nộp bài đăng báo tại Hội nghị Khoa học trẻ và Nghiên cứu sinh năm 2022 tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin

 1. Mục tiêu:
 • Tạo điều kiện cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và cán bộ, giảng viên trẻ báo cáo kết quả nghiên cứu; sớm gắn kết kết quả nghiên cứu với thực tiễn áp dụng khoa học công nghệ.
 • Thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu khoa học (NCKH) và sáng tạo trong sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, giảng viên trẻ.
 • Tuyển chọn các công trình NCKH sinh viên dự thi các cuộc thi NCKH sinh viên các cấp.
 1.  Nội dung:

Các ý tưởng, giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin vào phục vụ cho công tác quản lý, phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục - đào tạo, sức khỏe cộng đồng và bảo vệ môi trường.

 1. Thành phần tham dự và báo cáo:

Sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và cán bộ, giảng viên trẻ.

 1. Bài báo tham dự hội nghị:
 1. Các mốc thời gian:
 • Đăng ký bài báo: 20/10/2022.
 • Thông báo chấp nhận bài báo: 16/11/2022.
 • Tổ chức Hội nghị: 07/12/2022.
 1. Địa chỉ liên hệ và gửi bài:

Văn phòng Đoàn thanh niên – Hội sinh viên, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM, Khu phố 6, phường Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Email: khoahoctre@uit.edu.vn, Website: http://khoahoctre.uit.edu.vn.