Skip to content Skip to navigation

3674/SKHCN-SHTT - Mời tham dự hội thảo "Điểm mới của Luật Sở hữu trí tuệ liên quan đến tài sản trí tuệ là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước"

Nhằm kịp thời phổ biến, giới thiệu những điểm mới của Luật Sở hữu trí tuệ cũng như trao đổi, chia sẻ những vấn đề liên quan về đăng ký, quản lý tài sản trí tuệ là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước. Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội thảo "Điểm mới của Luật Sở hữu trí tuệ liên quan đến tài sản trí tuệ là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước".

  • Thời gian: 08h00 đến 11h30, thứ sáu ngày 02/12/2022.
  • Địa điểm: Sài Gòn Innovation Hub, 273 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Quý Thầy/Cô quan tâm vui lòng đăng ký tham dự trước ngày 25/11/2022.

File đính kèm: