Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO BUỔI TẬP HUẤN "TỪ Ý TƯỞNG ĐẾN CƠ HỘI KINH DOANH"

Thực hiện kế hoạch tập huấn nâng cao nhận thức Sở hữu trí tuệ cho Sinh viên và giảng viên. Phòng ĐTSĐH&KHCN phối hợp với Văn phòng trung tâm SHTT và Chuyển giao công nghệ tổ chức buổi tập huấn "Từ ý tưởng đến cơ hội kinh doanh"
 
Báo cáo viên: ThS. Ngô Hữu Thống – Chánh Văn phòng Trung tâm Sở hữu Trí tuệ và Chuyển giao Công nghệ ĐHQG-HCM.
Đối tượng tham gia: Sinh viên và giảng viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin.
Thời gian: Chiều thứ năm ngày 15 tháng 4 năm 2021.
Địa điểm : Hội trường E

Nội dung:

- Giới thiệu và hướng dẫn sinh viên tham gia cuộc thi “Sinh viên với quyền sở hữu trí tuệ” do ĐHQG-HCM và Cục Sở hữu trí tuệ phối hợp chỉ đạo tổ chức;
- Thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo trong sinh viên, tận dụng những cơ hội do cuộc Cách mạng công nghệ 4.0 mang lại;
- Nâng cao nhận thức của sinh viên về vai trò của sở hữu trí tuệ trong thời chuyển đổi số;
- Phát huy khả năng sáng tạo, tạo sân chơi khoa học, trí tuệ bổ ích cho sinh viên;
- Tìm kiếm những ý tưởng, sáng kiến, hiến kế hoặc giải pháp cụ thể thiết thực trong đội ngũ sinh viên để triển khai, ươm tạo thành những doanh nghiệp khởi nghiệp tiềm năng;
- Thực hiện bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với những dự án đạt yêu cầu, góp phần gia tăng số lượng đơn đăng ký sở hữu trí tuệ.

Chương trình:

- 13:00 – 13:30: đón khách
- 13h30 – 14h00: Khởi động
- 14h00 – 15h00: Báo cáo các chuyên đề
o Chuyên đề 1: Giới thiệu và hướng dẫn thủ tục tham gia cuộc thi Sinh viên với quyền sở hữu trí tuệ S&IP
o Chuyên đề 2: Tập huấn hoàn thiện thuyết minh dự án khởi nghiệp S&IP
o Chuyên đề 3: Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với dự án khởi nghiệp
- 15h00 – 16h00: Thảo luận và thực hành theo nhóm
- 16h00 – 17h00: Trình bày thử ý tưởng dự án khởi nghiệp.


 
Phòng kính đề nghị Quý Khoa cử giảng viên đăng ký tham gia, và phổ biến đến sinh viên đăng ký tham dự. Phòng xin gửi link đăng ký:  https://forms.gle/z7F4FYivp4yybVAN8
 
Trân trọng
Phòng ĐTSĐH&KHCN