Skip to content Skip to navigation

2377/ĐHQG-KHCN - Triển khai Thể lệ xét tặng Giải thưởng sáng tạo TP.HCM lần thứ 3 - năm 2023

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi Quý Thầy/Cô thông báo của Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai thể lệ xét tặng Giải thưởng sáng tạo TP.HCM lần thứ 3 - năm 2023.

Thông tin chi tiết mời Quý Thầy/Cô xem văn bản đính kèm.

Hồ sơ đăng ký tham gia Giải thưởng vui lòng gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, số 32 đường Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

Thời hạn đăng ký tham gia Giải thưởng: trước ngày 31/3/2023. 

File đính kèm: