Skip to content Skip to navigation

297/ĐHQG-KHCN - Đề xuất nhiệm vụ triển khai nghị quyết số 36-NQ/TW

Kính gửi quý Thầy Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi đến quý Thầy Cô văn bản số 297/ĐHQG-KHCN ngày 07/03/2019 về việc: Đề xuất nhiệm vụ triển khai nghị quyết số 36-NQ/TW.

Quý Thầy Cô quan tâm vui lòng xem văn bản đính kèm thông báo này. 

Trân trọng 

Phòng ĐTSĐH&KHCN

File đính kèm: