Skip to content Skip to navigation

313/SKHCN-QLCN - Mời tham gia chương trình talkshow "Ý nghĩa của Doanh Nhân Xã Hội"

Kính gửi quý Thầy Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi đến quý Thầy Cô văn bản số 313/SKHCN-QLCN ngày, 04/03/2019 về việc: Mời tham gia chương trình talkshow "Ý nghĩa của Doanh Nhân Xã Hội".
Thông tin chi tiết Quý Thầy Cô vui lòng xem văn bản đính kèm thông báo này.

 

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN

File đính kèm: