Skip to content Skip to navigation

31/CV-REV 2021 - Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam mời nộp bài và tham gia REV-ECIT 2021

Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam (REV) tổ chức “Hội nghị Quốc gia lần thứ 24 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin” (The 24nd National Conference on Electronics, Communications and Information Technology, viết tắt là REV-ECIT).

Thời gian tổ chức: 18/10/2021

Chủ đề hội nghịMake in Vietnam: Tư duy đổi mới và thực tiễn sáng tạo

Địa điểm: Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Giải thưởng sản phẩm khoa học công nghệ điện tử viễn thông Việt Nam là Giải thưởng do Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam tổ chức. Giải thưởng được trao cho những sản phẩm, giải pháp khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực Điện tử - Viễn thông.

Nhằm tôn vinh các nhà khoa học, nhóm nghiên cứu tại các trường Đại học, Viện nghiên cứu của Việt Nam có các sản phẩm khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực Điện tử - Viễn thông có ý nghĩa thực tiễn cao, có tính sáng tạo và đổi mới nhằm phục vụ sự phát triển của đất nước. 

Đối tượng tham gia: Mọi cá nhân hoặc nhóm cá nhân đang học tập, công tác và nghiên cứu trong các trường Đại học, Viện nghiên cứu tại Việt Nam, không giới hạn tuổi tác.

Các sản phẩm đã đạt giải trong các kỳ thi Khoa học Công nghệ tại các trường Đại học, Viện nghiên cứu được khuyến khích tham gia.

Hồ sơ đăng ký xin gửi về Ban tổ chức giải thưởng, Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam, Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Hà Nội hoặc gửi online qua hộp thư điện tử giaithuongrev@gmail.com, trước ngày 30/10/2021.