Skip to content Skip to navigation

1594/ĐHQG-KHCN - Tuyển chọn chủ trì nhiệm vụ khoa học năm 2018 tỉnh Vĩnh Long

Kính gửi Quý Thầy/Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi Quý Thầy/Cô công văn 1594/ĐHQG-KHCN - Tuyển chọn chủ trì nhiệm vụ khoa học năm 2018 tỉnh Vĩnh Long.

Thông tin chi tiết Quý Thầy Cô vui lòng xem file đính kèm.

 

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN

File đính kèm: