Skip to content Skip to navigation

927/CV-Nafosted - Tham gia giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2018

Kính gửi quý Thầy Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi đến quý Thầy Cô văn bản số 927/CV-NAFOSTED ngày, 21/12/2017 về việc :

Tham gia giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2018.

Quý Thầy Cô vui lòng xem văn bản đính kèm.

Trân trọng,

Phòng ĐTSĐH&KHCN

File đính kèm: