Ban hành Quy định về tổ chức thực hiện và quản lý đề tài khoa học công nghệ cấp Trường

Kính gửi Quý Thầy/Cô,

Phòng Đào tạo Sau đại học và Khoa học Công nghệ kính gửi Quý Thầy/Cô quy định về tổ chức thực hiện và quản lý  đề tài khoa học công nghệ cấp Trường.

Thông tin chi tiết Quý Thầy/Cô vui lòng xem file đính kèm.

 

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN