Skip to content Skip to navigation

Tổ chức "giải thưởng công trình NCKH xuất sắc cho SV, HVCH, NCS ở ĐHQG-HCM" năm 2017

Kính gửi quý Thầy Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi đến quý Thầy Cô văn bản số 1913/ĐHQG-KHCN ngày, 23/10/2017 về "giải thưởng công trình NCKH xuất sắc cho SV, HVCH, NCS ở ĐHQG-HCM" năm 2017.

Hồ sơ tham gia giải thưởng quý Thầy Cô vui lòng chuẩn bị theo mẫu file đính kèm và gửi về Phòng ĐTSĐH&KHCN trước ngày 09/11/2017.

 

Trân trọng

Chuyên viên phụ trách KHCN: Nguyễn Minh Tuấn

File đính kèm: