Skip to content Skip to navigation

Tổ chức xét tặng Giải thưởng "Khoa học và Công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học" năm 2018

Kính gửi Quý Thầy/Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính chuyển đến Quý Thầy/Cô văn bản số 1879/BGDĐT-KHCNMT: Tổ chức xét tặng Giải thưởng "Khoa học và Công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học" năm 2018

 

Thông tin chi tiết Quý Thầy/Cô vui lòng xem file đính kèm.

 

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN