Skip to content Skip to navigation

Công văn 195/ĐHQG-KHCN về việc thông báo tham gia hội nghị

Kính gửi Quý Thầy Cô,

 

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi đến Quý Thầy Cô công văn 195/ĐHQG-KHCN về việc thông báo tham gia hội nghị.

Quý Thầy Cô vui lòng xem thông tin chi tiết đính kèm.

Cám ơn Quý Thầy Cô.

 

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN

File đính kèm: