Skip to content Skip to navigation

Công văn 871/KHTN-KHCN - Hỗ trợ thông báo và cử người tham dự khóa đào tạo MEMS và vi mạch bán dẫn năm 2017

Kính gửi Quý Thầy/Cô,

Phòng ĐTSĐH-KHCN kính gửi đến Quý Thầy/Cô Công văn 871/KHTN-KHCN - Hỗ trợ thông báo và cử người tham dự khóa đào tạo MEMS và vi mạch bán dẫn năm 2017. Thông tin chi tiết Quý Thầy/Cô vui lòng xem file đính kèm.

 

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH-KHCN

File đính kèm: