Skip to content Skip to navigation

Công văn số 378/DHQG-KHCN - Tổng hợp tình hình hợp tác và nhu cầu hợp tác về KH&CN với Vương Quốc Bỉ

Kính gửi lãnh đạo Khoa/Bộ môn,

 

Trong khuôn khổ hợp tác song phương Việt - Bỉ về khoa học và công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ dự kiến tổ chức Khóa họp lần thứ 5 Ủy ban hỗn hợp Việt - Bỉ. Để chuẩn bị nội dung cho Khóa họp, theo đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ, Phòng ĐTSĐH&KHCN yêu cầu Quý thầy/cô:

   - Cung cấp thông tin tình hình hợp tác với Vương Quốc Bỉ trong lĩnh vực mà Quý thầy/cô phụ trách quản lý.

   - Đề xuất phương hướng, kế hoạch hợp tác phù hợp với khả năng và nhu cầu thực tiễn của cả hai nước để triễn khai trong thời gian tới.
 

Các thông tin và ý kiến đề xuất vui lòng gửi về Phòng ĐTSĐH&KHCN trước ngày 20/3/2015 để tổng hợp, gửi Bộ KH&CN. Bản điện tử gửi theo địa chỉ email: qlkhcn@uit.edu.vn.
 

Trân trọng.