Skip to content Skip to navigation

Đăng ký tham dự chương trình hè tại Cộng hòa Áo của IIASA dành cho các nhà khoa học trẻ năm 2018

Kính gửi quý Thầy Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi đến quý Thầy Cô văn bản số 1917/ĐHQG-KHCN ngày, 23/10/2017 về việc :

Đăng ký tham dự chương trình hè tại Cộng hòa Áo của IIASA dành cho các nhà khoa học trẻ năm 2018.

Quý Thầy Cô quan tâm vui lòng xem văn bản đính kèm.

 

Trân trọng,

Phòng ĐTSĐH&KHCN

File đính kèm: