Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN năm 2018 thuộc Chương trình Tây Nguyên 2016-2020

Kính gửi Quý Thầy/Cô,

Phòng Đào tạo Sau Đại học và Khoa học Công nghệ kính gửi Quý Thầy/Cô thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN năm 2018 thuộc Chương trình Tây Nguyên 2016-2020.

Thông tin chi tiết Quý Thầy/Cô vui lòng xem file đính kèm bên dưới.

 

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN

File đính kèm: