Skip to content Skip to navigation

Đề xuất nhiệm vụ KH&CN tỉnh Bình Phước năm 2016

Kính gửi Quý Thầy/Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi Quý Thầy/Cô công văn số 430/ĐHQG-KHCN ngày 23 tháng 3 năm 2015 của ĐHQG-HCM về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN tỉnh Bình Phước năm 2016. Quý Thầy/Cô quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đăng ký về các địa chỉ sau trước ngày 30 tháng 5 năm 2015:

  1. Sở KH&CN tỉnh Bình Phước, số 678, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, điện thoại: 0651.3879.112, fax: 0651.3879.113, email: trancop.khcn.bp@gmail.com.
  2. Phòng ĐTSĐH&KHCN, Phòng A127. Bản mềm qua địa chỉ email: qlkhcn@uit.edu.vn (để theo dõi và báo cáo ĐHQG-HCM).

Trân trọng.

File đính kèm: