Đề xuất nhiệm vụ KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018

Kính gửi Quý Thầy/Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Quý Thầy/Cô thông tin tuyển chọn đề tài thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018.

Quý Thầy/Cô quan tâm vui lòng xem thêm thông tin cụ thể theo link này: http://khcn.vnuhcm.edu.vn/website/news.aspx?_news=328&_status=read&_PageId=1

 

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN