[FISU-ICT 23] Mời viết bài và tham dự Hội thảo "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông" lần thứ 20

Kính gửi Quý Thầy/Cô,

Hội thảo quốc gia "Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông" lần thứ 20 được tổ chức từ ngày 23-24/11/2017, tại Trường Đại học Quy Nhơn.
 
Hội thảo là dịp để các nhà nghiên cứu về CNTT, các giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học trao đổi và trình bày các kết quả nghiên cứu của mình.
 
Phòng ĐTSĐH&KHCN xin gửi đến Quý Thầy/Cô thông báo số 1 của Hội thảo và giấy mời viết bài, tham dự Hội thảo.

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN