Skip to content Skip to navigation

Hội thảo VLSP 2018

Kính gửi Quý Thầy Cô,

Hội thảo VLSP 2018 về xử lí văn bản và tiếng nói tiếng Việt sẽ được tổ chức vào ngày 24/3/2018, như một sự kiện bên lề của hội nghị quốc tế về xử lí ngôn ngữ CICLing 2018 tại Hà Nội.

Nội dung chính của hội thảo lần này là các cuộc thi về 4 tác vụ: nhận dạng thực thể có tên, phân tích phân cực tình cảm trong các bình luận đánh giá, nhận dạng tiếng nói và tổng hợp tiếng nói. Mục tiêu của các cuộc thi này là có một đánh giá khách quan về hiệu năng của các công cụ cho từng tác vụ, dựa vào các bộ dữ liệu được xây dựng và chia sẻ chung cho cộng đồng. Các bộ dữ liệu này cũng sẽ là nguồn dữ liệu quý giá phục vụ cho nghiên cứu của cộng đồng xử lí ngôn ngữ tự nhiên.

Phòng ĐTSĐH&KHCN xin chuyển tới Quý Thầy Cô trang web thông tin hội thảo: http://vlsp.org.vn/vlsp2018

Kính mong Quý Thầy Cô chuyển giúp thông tin tới các đồng nghiệp có thể quan tâm.

Đặc biệt, Ban tổ chức chuỗi hội thảo VLSP cũng tìm kiếm sự tài trợ từ cộng đồng cho việc xây dựng các kho ngữ liệu phục vụ cuộc thi, đồng thời cũng phục vụ nghiên cứu phát triển trong lĩnh vực xử lí tiếng Việt. Thư mời tài trợ đã được đăng tải trên trang web http://vlsp.org.vn/vlsp2018/sponsorship-invitation.

Xin cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ của Quý Thầy Cô đối với hoạt động của chuỗi hội thảo VLSP.

 

Trân trọng,

Phòng ĐTSĐH&KHCN