Skip to content Skip to navigation

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật TPHCM 2013-2014

Phòng ĐTSĐH-KHCN&QHĐN trân trọng thông báo về việc tham gia "Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật TPHCM 2013-2014", Quý Khoa/Bộ môn quan tâm có thể gửi hồ sơ đăng ký về Phòng trước ngày 22/12/2014.
 

Hồ sơ gồm:

1. Phiếu đăng ký dự thi

2. Bản tóm tắt đề tài/giải pháp

3. Bản mô tả đề tài/giải pháp

4. Các tài liệu minh hoạ khác
 

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý Thầy/Cô vui lòng liên hệ: CV Đỗ Thị Tuyết Minh; email: minhdtt@uit.edu.vn

File đính kèm: