Mini-course on data science

Kính gửi Quý Thầy/Cô,

Xin thông báo với Quý Thầy/Cô Khoá học "mini-course on data science" do Viện nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM) và Viện John von Neumann (JVN) ĐHQGHCM cùng tổ chức tại Hà Nội (15-17/5/2017) và tp Hồ Chí Minh (19/21/5/2017), và do nhóm Machine Learning trong đề án của dự án FIRST (bộ KH&CN) trình bày.

"Khoa học Dữ liệu" là từ xuất hiện vài năm gần đây, hình thành trên nền tảng của các lĩnh vực machine learning, data mining, statistics, DB... và đang rất được quan tâm ở mọi nơi, gắn với các xuthế của AI, big data, cloud computing, smart devices, IoT... và fourth industrial revolution. 

Mục tiêu của khoá học được tóm tắt là

"... cung cấp một bức tranh tổng thể, các khái niệm cơ bản, ý tưởng các phương pháp, những tiến bộ quan trọng của Khoa học Dữ liệu (KHDL), lĩnh vực thời sự hiện nay của khoa học và công nghệ số, là nền tảng của Cách mạng Công nghiệp 4.0.Các bài giảng này hướng đến giáo viên đại học và sinh viên, những người làm R&D ở các viện, các doanh nghiệp, các cán bộ quản lý KH&CN, và những người muốn tìm hiểu về Khoa học Dữ liệu. Các bài giảng này chia làm hai phần.

Phần 1 (Cơ bản về Khoa học Dữ liệu) cung cấp bức tranh tổng thể, khái niệm và vấn đề của KHDL, thích hợp cho người cần biết chung, quản lý và dùng KHDL.

Phần 2 (Nguyên lý và Phương pháp của Khoa học Dữ liệu) cung cấp ý tưởng cơ bản của các phương pháp của KHDL và chia sẻ kinh nghiệm. Phần này thích hợp cho người làm nghiên cứu, ứng dụng và phát triển KHDL."

Phòng ĐTSĐH&KHCN gửi thông báo này mời Quý Thầy/Cô đăng ký tham gia.

Hiện VIASM/JVN đang chuẩn bị cho khoá học. Thông tin chi tiết xem ở đây

http://viasm.edu.vn/hdkh/khoa-hoc-gioi-thieu-ve-khoa-hoc-du-lieu

Trân trọng,

Phòng ĐTSĐH&KHCN