Skip to content Skip to navigation

Seminar sinh hoạt học thuật định kì

Kính gửi Quý Thầy Cô,

 

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi Quý Thầy Cô kế hoạch Seminar sinh hoạt học thuật định kì.

Quý Thầy Cô quan tâm vui lòng xem file đính kèm.

 

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN