Skip to content Skip to navigation

SoIS 2018: Hội thảo lần thứ III Một số vấn đề chọn lọc về an toàn an ninh thông tin

Kính chào Quý Thầy Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi đến Quý Thầy Cô thông tin về "SoIS 2018: Hội thảo lần thứ III Một số vấn đề chọn lọc về an toàn an ninh thông tin" như sau:

Hội thảo sẽ được tổ chức tại Đà Nẵng, ngày 07/12/2018
http://sois2018.hust.edu.vn
https://www.facebook.com/sois03/
SoIS 2018 là hội thảo thường niên tập trung vào một số lĩnh vực gồm mật mã ứng dụng, an ninh ứng dụng và an toàn an ninh mạng. Tiếp theo sự thành công của SoIS 2016 và SoIS 2017, SoIS 2018 được tổ chức tại Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng, là diễn đàn khoa học để những nhà nghiên cứu, giảng dạy và quản lý trong lĩnh vực an toàn thông tin trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm sự hợp tác. Hội thảo khuyến khích các nghiên cứu sinh, học sinh cao học và những nhà khoa học trẻ tham gia báo cáo, trao đổi kết quả nghiên cứu có tính ứng dụng thực tiễn.  
Báo cáo nếu được chấp nhận sẽ được đăng tại kỷ yếu (xuất bản trước khi diễn ra Hội thảo). Sau hội thảo, những bài báo tốt nhất sẽ được giới thiệu chỉnh sửa, bổ sung bản đầy đủ (có phản biện) để đăng trên Tạp chí Công nghệ thông tin và Truyền thông – Chuyên san Các công trình nghiên cứu, phát triển và ứng dụng CNTT&TT (được tính 1 điểm, theo thang điểm của Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước).

Một số mốc thời gian quan trọng của Hội thảo
--------------------------------------------------------------
Nộp toàn văn: 15/09/2018
Thông báo chấp nhận báo cáo: 15/10/2018
Nộp bài báo đã chỉnh sửa: 30/10/2018
Thời gian tổ chức hội thảo: 07/12/2018

Ban tổ chức
----------------
TS. Phan Tâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
PGS. TS. Nguyễn Thanh Bình, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
PGS. TS. Ngô Hồng Sơn, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
TS. Vũ Quốc Thành, Hiệp hội An toàn thông tin
PGS. TS. Phạm Bảo Sơn, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
PGS. TS. Hoàng Đăng Hải, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
PGS. TS. Nguyễn Hồng Quang, Học viện Kỹ thuật mật mã
PGS. TS. Lê Văn Thắng, Học viện An ninh nhân dân
PGS. TS. Lê Minh Thái, Học viện Kỹ thuật Quân sự
PGS. TS. Nguyễn Hoàng Tú Anh, Trường Đại học CNTT, Đại học Quốc gia TPHCM
Ông Nguyễn Huy Dũng, Cục An toàn thông tin, Ban điều hành đề án 99, Bộ Thông tin và Truyền thông

Thông tin liên hệ
----------------------
PGS. TS. Nguyễn Tuấn Khôi (E-mail: ntkhoi@dut.und.vn)
TS. Trần Quang Đức (E-mail: ductq@soict.hust.edu.vn)

Rất hoan nghênh Quý Thầy Cô gửi bài và tham dự hội thảo SoIS 2018

 

 

 

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN

Chuyên viên phụ trách: Nguyễn Minh Tuấn