Skip to content Skip to navigation

Thông báo ban hành hướng dẫn "Xây dựng chương trình trọng điểm gắn liền với nhóm nghiên cứu mạnh"

Kính gửi Qúy Thầy Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi Qúy Thầy Cô công văn số 1152/DHQG-KHCN ngày 22/6/2018 về việc ban hành hướng dẫn "Xây dựng các chương trình trọng điểm gắn liền với nhóm nghiên cứu mạnh trong ĐHQG-TPHCM" để triển khai đến các nhà khoa học trong đơn vị tiến hành đăng ký và đề xuất.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN

File đính kèm: