Thông báo chương trình hỗ trợ triển khai ứng dụng KHCN và đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp trên địa bàn TP.HCM

Với mục đích hỗ trợ tổ chức, nhóm cá nhân, cá nhân có dự án triển khai ứng dụng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo trong hoạt động sản xuất nông nghiệp trên địa bàn 5 huyện (Bình Chánh, Củ Chi, Nhà Bè, Hóc Môn, Cần Giờ) và 5 quận (Quận 9, Quận 12, Bình Tân, Thủ Đức, Gò Vấp) để tái cơ cấu sản xuất, phát triển sản xuất, kinh doanh, phục vụ sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng nhằm tăng thu nhập và tạo việc làm cho người dân, Sở Khoa học và Công nghệ gửi thông báo, mẫu đăng ký dự án (đính kèm) để các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia.

Tổ chức và cá nhân lập dự án triển khai ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp theo Mẫu DA  KHCN&ĐMST NN và gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 10/3; 10/6; 10/9 và 10/12 hàng năm.