Thông báo đề tài tỉnh Lâm Đồng năm 2017

Kính gửi Quý Thầy/Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông tin đến Quý Thầy/Cô về việc tuyển chọn đề tài thuộc tỉnh Lâm Đồng năm 2017.

Quý Thầy/Cô vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây

 

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN