Thông báo kết quả đăng ký nhiệm vụ KHCN đợt 1 năm 2017

Kính gửi Quý Thầy/Cô,
 

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi đến Quý Thầy/Cô thông báo kết quả đăng ký nhiệm vụ KHCN đợt 1 năm 2017.

Thông tin cụ thể Quý Thầy/Cô vui lòng xem file đính kèm.
 

Trân trọng.

 
File đính kèm: