Thông báo kêu gọi đề xuất dự án hợp tác chung về KH&CN với CHLB Đức

Kính gửi Quý Thầy/Cô,

Phòng Đào tạo Sau Đại học và Khoa học Công nghệ kính gửi Quý Thầy/Cô thông báo về việc kêu gọi đề xuất dự án hợp tác chung về KH&CN với CHLB Đức

Thông tin chi tiết Quý Thầy/Cô vui lòng xem file đính kèm bên dưới.

 

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN

File đính kèm: