Skip to content Skip to navigation

Thông báo số 1 tổ chức hội thảo khoa học Smart City 360 lần thứ II chủ đề "Giải pháp tương tác thời gian thực cho đô thị thông minh"

Kính gửi quý Thầy Cô,
Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi đến quý Thầy Cô văn bản số 148/TB-KHCNTT ngày, 14/05/2018 về việc :

Thông báo số 1 tổ chức hội thảo khoa học Smart City 360 lần thứ II chủ đề "Giải pháp tương tác thời gian thực cho đô thị thông minh".

Quý Thầy Cô quan tâm vui lòng xem văn bản đính kèm.

 

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN

File đính kèm: