Skip to content Skip to navigation

Thông báo tham gia hội thảo quốc gia về phát triển công nghệ vũ trụ

Kính gửi Quý thầy/cô công văn số 444/ĐHQG-KHCN v/v thông báo tham gia hội thảo quốc gia về phát triển công nghệ vũ trụ.

  • Thời gian và địa điểm: trung tuần tháng 10 năm 2015 tại Hà Nội
  • Thời hạn đăng ký tham dự Hội thảo: trước 15/4/2015
  • Thời hạn nhận tên và tác giả báo cáo trình bày tại Hội thảo: trước 15/4/2015
  • Thời hạn nhận báo cáo toàn văn trình bày trước Hội thảo: trước 31/8/2015

Chi tiết về hội thảo Quý thầy/cô vui lòng xem file đính kèm.