Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc Chi thưởng nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 2017

Kính gửi Quý Thầy Cô,

Căn cứ Mục 12.4, Chương 3 Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Công nghệ Thông tin về việc Chi thưởng nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, Phòng ĐTSĐH&KHCN kính đề nghị Quý Thầy/Cô Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học trước hoặc đúng thời hạn nộp về Phòng các giấy tờ để làm thủ tục chi như sau:

- Giấy đề nghị khen thưởng;

- Bản sao quyết định công nhận nghiên cứu sinh;

- Bản sao bằng tiến sĩ;

- Các giấy tờ khác làm minh chứng;

 - Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 05/12/2017

 - Địa điểm: Phòng A106, Phòng ĐTSĐH&KHCN, Trường Đại học Công nghệ Thông tin

 Sau thời gian trên, Phòng ĐTSĐH&KHCN sẽ lập danh sách khen thưởng và trình Hiệu trưởng xem xét, phê duyệt.

 

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN