Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc Hỗ trợ đăng ký bản quyền tác giả tác phẩm, sách, bài giảng, giáo trình

Kính gửi Quý Thầy/Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi đến Quý Thầy/Cô Văn bản số 19/TT SHTT-CGCN ngày, 21/05/2018 về việc: "Hỗ trợ đăng ký bản quyền tác giả tác phẩm, sách, bài giảng, giáo trình".

Quý Thầy/Cô vui lòng xem văn bản đính kèm.

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.

File đính kèm: