Skip to content Skip to navigation

Thông tin về Hội nghị ACIS 2014

Kính gửi đến Quý Thầy/Cô Thông tin về Hội nghị ACIS 2014 " The Third Asian Conference on Information Systems" như sau:

Thời gian tổ chức: ngày 01-03/12/2014
Địa điểm: Sunrise Hotel, Nha Trang

Các thời điểm quan trọng cần lưu ý:

     - Nộp báo cáo: 18/7/2014

     - Thông báo kết quả chấp nhận: 29/8/2014

     - Hạn nộp báo cáo hoàn thiện: 06/10/2014

             
Mọi thông tin về Hội nghị Quý Thầy/ Cô vui lòng tham khảo trang website:  http://www.cse.hcmut.edu.vn/~save/ACIS2014/