Skip to content Skip to navigation

Thông tin về Hội nghị IEEE-RIVF 2015

Kính gửi đến Quý Thầy/Cô Thông tin về Hội nghị IEEE-RIVT 2015 như sau:

  • Thời gian tổ chức: ngày 25-28/01/2015;
  • Địa điểm: Đại học Cần Thơ
  • Mọi thông tin về Hội nghị được cập nhập tại địa chỉ: http://rivf2015.ctu.edu.vn