Skip to content Skip to navigation

Thông tin về Hội thảo SoICT 2014

Kính gửi đến Quý Thầy/Cô Thông tin về Hội thảo SoICT 2014 như sau:

Thời gian tổ chức: ngày 04-05/12/2014

Địa điểm: Đại học Bách Khoa Hà Nội

Các thời điểm quan trọng cần lưu ý:

     - Hạn gửi toán văn báo cáo: 26/7/2014

     - Thông báo kết quả chấp nhận: 06/9/2014

             
Mọi thông tin về Hội thảo Quý Thầy/ Cô vui lòng tham khảo trang website: www.acm-soict.org