Skip to content Skip to navigation

Thông tin về Special Session của Bộ môn CNTT&MH

Kính gửi Quý Thầy Cô,

Trong năm 2018, Bộ môn Công nghệ tri thức và Máy học (Khoa Khoa học máy tính) tổ chức một Special Session on Knowledge Science and Intelligent Computing (KSIC) tại Hội nghị International Conference on Intelligent Software Methodologies, Tools and Techniques (SOMET 2018).

Hội nghị này thuộc rank B theo xếp hạng của tổ chức ERA: http://portal.core.edu.au/conf-ranks/?search=SOMET&by=all&source=CORE2017&sort=atitle&page=1
Các bài báo trong Special Session này sẽ được đăng trong main proceeding của hội nghị. Proceeding của hội nghị sẽ được in trong series: Frontiers in Artificial Intelligence and Applications của nhà xuất bản IOS, được index trong SCOPUS.

Deadline submit bài báo: 31/3/2018 (sẽ được extend thêm)

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo tới Quý Thầy Cô để biết thông tin về nghiên cứu khoa học của Trường mình. Cám ơn Quý Thầy Cô đã quan tâm.

 

Trân trọng
Phòng ĐTSĐH&KHCN

File đính kèm: