Skip to content Skip to navigation

Thư Mời tham dự buổi hội thảo "Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp: Kinh nghiệm Boulder, Colorado"

Kính gửi Quý Thầy Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi đến Quý Thầy Cô thư mời tham dự buổi hội thảo "Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp: Kinh nghiệm Boulder, Colorado"

Thông tin chi tiết Quý Thầy Cô vui lòng xem file thư mời đính kèm.

 

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN