Skip to content Skip to navigation

V/v Gửi bài đăng chuyên san Khoa học Tự nhiên, Tạp chí PT KH&CN ĐHQG-HCM

Căn cứ theo Quyết định số 79/QĐ-ĐHQG-TCCB ngày 14 tháng 02 năm 2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia về việc thành lập Ban Biên tập chuyên ngành Khoa học Tự nhiên thuộc Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ (PT KH&CN)-ĐHQG-HCM, nhằm xúc tiến nhanh hơn công việc nhận và đăng bài trên Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ ĐHQG-HCM, từ năm 2014 Tòa soạn và Hội đồng biên tập của Tạp chí chính thức đặt Văn phòng tòa soạn chi nhánh cho Chuyên san Khoa học Tự nhiên tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM.

  Chuyên san Khoa học Tự nhiên của Tạp chí PT KH&CN bao gồm các lĩnh vực: nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực tự nhiên (basic science), kỹ thuật và công nghệ (technique and technology), khoa học về trái đất và môi trường (sciences of the earth and enviroment). Văn phòng tòa soạn Chuyên san tiếp nhận mọi công trình khoa học có liên quan đến các lĩnh vực nghiên cứu trên từ các nhà nghiên cứu, nhà giáo, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên trong và ngoài Trường theo thể lệ chung của Tạp chí PT KH&CN (đính kèm). Ban Biên tập chuyên ngành Khoa học Tự nhiên của tòa soạn Chuyên san sẽ gửi công trình đã nhận cho các nhà khoa học uy tín liên quan phản biện và quyết định chọn bài đăng trong Chuyên san.

Chuyên san Khoa học Tự nhiên được xuất bản ít nhất 06 kỳ/năm và đạt qui chuẩn đầy đủ của Tạp chí PT KH&CN ĐHQG-HCM, ISSN 1859-0128.

Từ tháng 6 năm 2014, các Tác giả có nhu cầu gởi bài đăng Chuyên san Khoa học Tự nhiên vui lòng gởi trực tiếp về địa chỉ sau:

Văn phòng Chuyên san Khoa học Tự nhiên, Tạp chí PT KH&CN ĐHQG-HCM

Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM

Phòng F103, 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, Tp. HCM

Email: Nguyễn Thị Thảo < thao_bcsan@hcmus.edu.vn>

Điện thoại: (08) 62884499, số nội bộ 1402.